Værdigrundlag

Det daglige arbejde præges af at Den Gamle Præstegård er, og skal være et trygt og dejligt sted at bo. Tryghed og nærhed prioriteres højt, og af samme grund har Gitte & Anders Jensen som driver botilbuddet, bolig på stedet. I den Gamle Præstegård arbejdes der ud fra den anerkendende tilgang, hvor vi hele tiden fokuserer på det der fungerer for den enkelte og tager udgangspunkt i dette. Vi ser, lytter og prøver på at forstår beboeren ud fra deres egen fortælling og livssituation.

Telefonnummer til Gitte Jensen: +45 28 12 32 13

Du Er Altid Velkommen

Medarbejderne

Vore medarbejdere har stor og bred erfaring fra området og arbejder særdeles engageret.

Pleje og socialt samvær, rengøring samt nattevagt varetages af egne faste medarbejdere. Der er i det daglige nær kontakt mellem beboere og medarbejdere. Vort eget køkken tilbereder samtlige måltider. Vi lægger vægt på en sund og varieret kost som tilpasses individuelt.

I Den Gamle Præstegård er der ansat køkkenassistenter, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger samt en socialrådgiver, som varetager det daglige arbejde med beborene

Tilsyn

Det driftsorienterede tilsyn med Præstegården forestås af Socialtilsyn Øst og de visiterende kommuner forestår det individuelle tilsyn med de beboere, som bor i Præstegården.

Det medicinske tilsyn med Præstegården forestås af Skovhus privathospital.

Tilsyn og eventuel behandling af vore beboere sker i samarbejde med egen praktiserende læge samt praktiserende psykiater.

Hverdagen

I det daglige arbejde er der tæt kontakt med vore beboere, og hjemmet drives så tæt på et privat hjem som overhovedet muligt. Vi lægger vægt på en rolig og stabil hverdag med faste rutiner, hvor personlig pleje, hygiejne og kost m.v. vægtes højt.

Vore fysiske rammer gør det muligt for vore beboere at vælge i hvilken grad man vil indgå i det daglige sociale liv i Præstegården. Man bestemmer selv i videst muligt omfang, egen dagligdag og egne rutiner.

 

Alle beboere har pæne og rummelige enkeltværelser. Aktivitetsniveauet tilpasses den enkelte beboers fysiske eller psykiske formåen.

 

 Vi har et aktivitetshus hus hvor der er mulighed for at træne ved motionsmaskiner, spille musik, kreativt værksted, der bliver der også afholdt større arrangementer, afholdt kursus og møder. Udover dette har vi også vores eget orangeri, hvor vi dyrker grøntsager samt blomster til glæde for alle beboere i Præstegården. Præstegården råder over to minibusser, den ene med lift, som vi bruger til ture og udflugter.  Vi benytter ”Huset” i Nr. Alslev et socialt værested. Vi gør meget ud af at fejre højtider som jul, påske, fødselsdage og det at have nogen traditioner.