Om
Præstegården

Den Gamle Præstegård er beliggende i Vester Kippinge, ca. 9 km. fra Nr. Alslev. Præstegården som sammen med Kippinge kirke rummer megen historie, har i adskillige generationer tjent som bolig for egnens præster. Den Gamle Præstegård var i brug som præstebolig indtil 1964.

Den Gamle Præstegård, blev startet som Psykiatrisk plejehjem i 1969, og drives endnu i dag som et privat længerevarende botilbud for voksne. I alle årene er de fleste af Præstegårdens beboere blevet henvist fra Psykiatriske Centre og kommuner i hovedstadsområdet. De visiterende kommuner har således indtil videre, overvejende været københavnske omegnskommuner.

Du Er Altid Velkommen

Om
Præstegården

Præstegården er løbende renoveret med respekt for de historiske og smukke bygninger. Sammen med en tidssvarende indretning og en meget naturskøn park dannes således en ideel ramme for vore beboeres hverdag.