Vi tager plejen
personligt

Det daglige arbejde præges af at Den Gamle Præstegård er, og skal være et trygt og dejligt sted at bo. Tryghed og nærhed prioriteres højt, og af samme grund har Gitte & Anders Jensen som driver botilbuddet, bolig på stedet.

Velkommen

Den Gamle Præstegård er beliggende i Vester Kippinge, ca. 9 km. fra Nr. Alslev. Præstegården som sammen med Kippinge kirke rummer megen historie, har i adskillige generationer tjent som bolig for egnens præster.

Den Gamle Præstegård var i brug som præstebolig indtil 1964.
Den Gamle Præstegård, blev startet som Psykiatrisk plejehjem i 1969, og drives endnu i dag som et privat længerevarende botilbud for voksne. I alle årene er de fleste af Præstegårdens beboere blevet henvist fra Psykiatriske Centre og kommuner i hovedstadsområdet. De visiterende kommuner har således indtil videre, overvejende været københavnske omegnskommuner.

Præstegården er løbende renoveret med respekt for de historiske og smukke bygninger. Sammen med en tidssvarende indretning og en meget naturskøn park dannes således en ideel ramme for vore beboeres hverdag.

0
Ledige pladser

Du Er Altid Velkommen

Til sagsbehandlere

Her kan du læse om vores tilsyn og andre interne forhold.

Til pårørende

Vi lægger vægt på en rolig og stabil hverdag med faste rutiner, hvor personlig pleje, hygiejne og kost m.v. vægtes højt.

Har du nogen spørgsmål
du ikke har fået svar på?

Tryghed og nærhed prioriteres højt, og af samme grund har Gitte & Anders Jensen som driver botilbuddet, bolig på stedet.