Døgnåbent:

+45 54 43 11 80
Egensevej 49, 4840 Nørre Alslev

Loading...
Til Samarbejdspartnere 2018-07-03T09:34:56+00:00

Værdigrundlag

Det daglige arbejde præges af at Den Gamle Præstegård er, og skal være et trygt og dejligt sted at bo.
Tryghed og nærhed prioriteres højt, og af samme grund har Gitte & Anders Jensen som driver botilbuddet, bolig på stedet.
I den Gamle Præstegård arbejdes der ud fra den anerkendende tilgang, hvor vi hele tiden fokuserer på det der fungerer for den enkelte og tager udgangspunkt i dette. Vi ser, lytter og prøver på at forstår beboeren ud fra deres egen fortælling og livssituation.

Arranger møde

Medarbejderne

Vore medarbejdere har stor og bred erfaring fra området og arbejder særdeles engageret.

Pleje og socialt samvær, rengøring samt nattevagt varetages af egne faste medarbejdere.
Der er i det daglige nær kontakt mellem beboere og medarbejdere.
Vort eget køkken tilbereder samtlige måltider.
Vi lægger vægt på en sund og varieret kost som tilpasses individuelt.

I Den Gamle Præstegård er der ansat køkkenassistenter, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger samt en socialrådgiver, som varetager det daglige arbejde med beborene.

Tilsyn

Det driftsorienterede tilsyn med Præstegården forestås af Socialtilsyn Øst og de visiterende kommuner forestår det individuelle tilsyn med de beboere, som bor i Præstegården.

Det medicinske tilsyn med Præstegården forestås af Skovhus privathospital.

Tilsyn og eventuel behandling af vore beboere sker i samarbejde med egen praktiserende læge samt praktiserende psykiater.

Beboerne

Vore beboere er typisk ramt af demens (senil- eller alkoholbetinget), en sindslidelse eller en hjerneskade, og har behov for meget tæt og individuel pleje.
De som henvises til Den gamle Præstegård er som regel beboere, der er svære at indplacere på større institutioner. For at få dagligdagen til at fungere behøves et mindre og overskueligt, men samtidig rummeligt miljø at bo i.
Vi har både mobile og ikke mobile beboere og der er ingen plejemæssige begrænsninger for ophold i Præstegården.
Aldersgruppen er sædvanligvis fra 40 år op opefter. Den Gamle Præstegård har plads til 10 beboere samt vi har 1 akutplads.

Hverdagen

I det daglige arbejde er der tæt kontakt med vore beboere, og hjemmet drives så tæt på et privat hjem som overhovedet muligt. Vi lægger vægt på en rolig og stabil hverdag med faste rutiner, hvor personlig pleje, hygiejne og kost m.v. vægtes højt.

Vore fysiske rammer gør det muligt for vore beboere at vælge i hvilken grad man vil indgå i det daglige sociale liv i Præstegården. Man bestemmer selv i videst muligt omfang, egen dagligdag og egne rutiner.

Alle beboere har pæne og rummelige enkeltværelser. Aktivitetsniveauet tilpasses den enkelte beboers fysiske eller psykiske formåen.

Vi har også i Præstegården vores eget Poolhus, hvor der er adgang til opvarmet pool fra april til oktober samt diverse motionsmaskiner. Udover dette har vi også vores eget orangeri, hvor vi dyrker grøntsager samt blomster til glæde for alle beboere i Præstegården. Præstegården råder over en minibus, som vi bruger til ture og udflugter.

Du Er Altid Velkommen

Arranger møde